Crodi България

header.rewardpoints

Правила и условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Настоящите условия се отнасят за всички предметни продажби осъществени 

REVER BARBER PRODUCTS SRL чрез този сайта www.barber-store.bg

 

Използвайнето на сайта включва съгласието на общите условия които се намират по-долу. Ако не сте съгласни с общите условия на фирма  REVER BARBER PRODUCTS SRL ви молим да не влизате в този сайт.

 

REVER BARBER PRODUCTS SRL си запазва правото да прави промени в последствие без да уведомява предварително страните.

 

1.Дефиниции

 

купувач = физически или юридичски лица които правят поръчка в сайта.

 

 • доставчик = компанията РЕВЕР БАРБЕР ПРОДЪКТС (REVER BARBER PRODUCTS) SRL с рег. Номер в Търговския регистър на Румъния J39/836/2017, ЕИК RO38120691 ,със седалище и адрес на управление в Румъния, Букурещ, Calea Calarasilor 147, barber-store.bg

 

 • продукти = предмети, които следват да бъдат доставени от доставчика към купувача в следвствие на сключения договор.

 

 • поръчка = електронна форма на комуникация между купувач и доставчик чрез която доставчика си дава съгласието за доставка на поръчаните продукти,а купувача е съгласен да плати стойността на поръчаните продукти.

 

 • договор = потвърдена поръчка и от доставчика

 

 1. Авторски права

 

Авторските права върху цялото съдържание на този сайт принадлежат на компанията REVER BARBER PRODUCTS SRL и не могат да се копират или използват без писмено съгласие на собственика.

Хората които влизат в този сайт имат право да разглеждат цялото съдържание на сайта.

 

barber-store.bg си запазва правоти да откажи работа с клиенти които имат неадекватно отношение или неподходящ и агресивен език.

 

 1. Политика за конфиденциалност

 

barber-store.bg гарантира за защита и конфиденциалност на вашите лични данни според закон  нр: 677/2001 за защита на лицата по отношение на преработване на личнитте данни и свободното движение на тези данни, с промените и следващи допълнения на Закон 506/2004 за преработване на данни с личен поризход и защита на личния живот по отношение на електронните комуникации.

 

Според Закон нр:  677/2001, се възползвате от правото на достъп до личните данни, промени, правото да прекратите преработването им, противопоставяне на преработването им и да се отпправите към юрисдикцията. Можете да упражните тези права чрез изпращането на писмено искане, подписано и датирано на адреса на  barber-store.bg

 

Всеки опит за достъп до личните данни на друг клиент, да променя съдържанието на този уеб сайт или да афектира сървъра който е свързан със сайта barber-store.bg ще бъде считано опит за кражба и ще бъде наказан съгласно настоящето законодателство.

 

Вашите лични данни са събрани, с максимална сигурност, само със цел да се регистрират и доставят направените поръчки.  . barber-store.bg  препоръчва на всички родители да информират малолетните по адкетвтен начин отностно използванеето на личните данни в момента на използване на сайта.

 

Защита на личните  - актуализиран съгласно регламента UE 2016/679 (GDPR) .(ОРЗД)

 

Обща информация

 

REVER BARBER PRODUCTS SRL с адрес на регистрация в Паунещ , Вранчя, Румъния  (Paunesti, Vrancea) е администратор при обработване на вашите данни. За въпроси или искания относно преработване на вашите данни можете да намерите по-долу:

 

Можете да се свържете с нашия отговорник за защита на личните данни във всеки момент използвайки следните начини за връзка:

 

- По имейл: [email protected]

 

Информации относно преработване на даннтие:

 

Ще преработим личните данни посредством формуляра за онлайн регистрация на клиентите и за бъдещи търговски транзакции с цел сключване и изпълняване на договора. Това преработване се основава с  т. 6 параграф, теза 1, букка Б  GDPR. .(ОРЗД)

 

Ще преработим всички лични ваши данни които са събрани чрез формуляра за онлайн регистрация и чрез правенето на поръчки в нашия сайт и по време на бъдещите търговски транзакции, с цел анализ на данните. Също така ще се свържем  с вас по  имейл, телефон.

За горепосочените цели, вашите данни ще бъдат съхранени в нашата база данни и ще бъдат добавени данни които ги събираме от публични институции като Търговския регистър. Това преработване се основава на арт. 6, параграф 1, теза 1, буква Ф, GDPR. .(ОРЗД)

 

Всички ваши лични данни събрани чрез формуляра за онлайн регистрация на клиентите и  в течение на всички бъдещи търговски транзакции могат да бъдат преработени от нас с цел да предложим информации за рекламни и маркетингови кампании. Това преработване се основата на т.. параграф 1, теза 1, буква Ф,  GDPR. .(ОРЗД)

 

Необходимо е да следим нашите законови интереси за да ви информираме за нашите оферти и услуги и да разширим връзките с клиентите. В случай че сте дали вашето предварително съгласие, ще използваме вашите лични данни,за да ви доставим нашата информация чрез имейл, телефон. Това преработване се основава на т. 6 параграф 1, теза 1, буква a) GDPR.(ОРЗД)

 

Как използваме вашите данни

 

За да достигнем целите посочени по-горе, използваме доставчици на услуги, съответно упълномощени съгласно т. 28 GDPR (ОРЗД) например, нашите доставчици за хостинг услуги, платформа и услуги за поддръжка, доставчици за куриерски услуги или нашите доставчици за услуги за изпращане на имейли, телефонни контакти или разпечатване на рекламни материали..

 

Осигуряваме чрез договорни условия, че тези доставчици на услуги преработват данните от личен произход съответно европрейското законодателство за защита на личните данни за да гарантират висока защите на данните . Не се извършват други трансфери на данни с личен произход към други получатели с изключение когато сме задължени чрез закон.

 

За повече информация за защита на международен трансфер на данни или тяхното копиратне ви молим да се свържете с нашия отггворник за защита на личните данни чрез имейл на адрес:

[email protected].

 

Задължително/Благотворително предоставяне на данните и колко време се пазят

 

Доставянето на следните данни е необходимо за да можем да сключим договор с Вас и да преработим регистрацоия на клиента: Името на клиента ( името на вашата фирма) , юридическа форма, адрес за фактриа,телефонен номер на фирмата,ЕИК НОМЕР, име на собсттвеника. Доказателство за регистрация на вашата фирма.

 

Останалите  данни събрани в процеса на регистрация на клиентите са доставени от вас благотворително. Не сте задължен да ни предоставяте тези данни, а тези данни не са законово искане за да се сключи договор. Ако ни доставите тези лични данни, това няма да има последствия върху вас.

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани до момента на приключване отношението с клиента, с изключение на случаите когато сме задължени да съхраним вашите данни за да ги представим на публичние институции, например като НАП. Съхраняването и трансфера на вашите лични данни към публичните институции с цел изпълняването на задължения се осъществява чрез т. 6 ., параграф 1, теза 1, бува c) GDPR. (ОРЗД)

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт във www.barber-store.bg. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

 

Вашите права

 

Можете да се свържете с нашия отговорнник за защите на личните данни във всеки момент  и безплатно , с едно уведомление използвайки данните за контакт посочени по-горе относно упражнявабе на вашите права съгласно GDPR.(ОРЗД) Тези права са следните:

 

 • Правото да получиш информация относно преработването на данните и копие от преработените данни (право за достъп, арт. 15, ОРЗД)

 

 • Правто да искаш поправка на неточни лични данни или допълванетoим (правото на коригиране, т. 16. GDPR(ОРЗД).

 

 • Правото да поискаш изтриване на личните данни с личен произход и в случай че данните с личен произход са направени публично , изпращането на информациите относно поискване за изтриване от други оператори (право на изтиване, т. 17 GDPR(ОРЗД).

 

 • Правото да поискаш ограничаване на преработваne на личните данни ( т. 18 GDPR) (ОРЗД)

 

 • Правото да получиш лични данни относно определен човек и да поискаш изпращането на данните към друг оператор (право на преносимост на данните, т. 20 GDPR)(ОРЗД)

 

 • Правото да се противопоставиш на преработване на данните и да приключи тяхното преработване ( право на противопоставяне, т. 21 GDPR)(ОРЗД).

 

 • Правото да оттеглиш по всяко време съгласието дадено относно преработването на ;лични данни което се основава на вашето съгласие. Оттеглянето няма да афектира законовото преработваане на данни преди оттеглянето (право на оттегляне на съгласиетп т. 7 GDPR(ОРЗД).

 

 • Правото да подадеш оплакване до институциите ако сметнеш че преработването на данните не е законово според GDPR ОРЗД (правото да подадеш оплакване до наблюдаващите институции, т. 77 GDPR ОРЗД.

 

Благодарение на въжможните промени на закона, една промяна на личните данни може да стане необходима. В този случай, ще ви информираме за такива промени. В случай в който вашите данни претърпят преработка в следствие на вашето съгласие , ще поискаме отново съгласие от ваша страна ако е необходиимо.

 1. Поръчка

 

Потвърждаване на поръчката от купувача предполага от само себе си приемане на общите условия от barber-store.bg

 

Счита се за завършена поръчка момента в който купувача потвърждава чрез телефонен разговор поръчката на доставчика. Поръчката не се доставя ако купувача не я потвърдил предварително. Настоящия договор влиза в сила при потвърждаването на поръчката от някой от операторите на barber-store.bg

 

 1. Начини на плащане

 

barber-store.bg ви предоставя следние начини на плащане на поръчаните продукти:

 

 1. Наложен платеж, чрез плащане в брой при доставка на колета.
 2. Плащане онлайн чрез MobilPay

 

Може да се извърши плащане онлайн с личната карта или с фирмената карта, в сигурни условияя. Приетите карти при плащане са  VISA (Classic и Electron) и MASTERCARD (включителноо Maestro, ако имат код CVV2/CVC2) активен от гледна точка на онлайн плащане.

 

За плащанията с кредитни/ дебитни карти издадени под логото Visa и MasterCard (Visa/Visa Electron и Mastercard/Maestro) е използвана системата  '3-D Secure' изработена от тези организации които осигуряват сигурност на плащанията както и на банкоматите или във физическите обекти.

 

Предимствата на това плащане:

Сигургност

Удобство и леснота в процеса на поръчка

Можете да изпращате подаръци на друг човек (дори ако живеете в друг град/държава).

Няма комисион за транзакция.

За сигурност на вашите транзакции, barber-store.bg използва платформата  Mobilpay.  За правилното приключване на транзакцията, трябва да предоставите кода на картата ( всички цифри лицето на картата без разстояния между тях), дата на валидност и последните 3 цифри от гърба на картата изписани в лентата с вашия подпис (в зависимост от картата, те могат да липсват).

 

Независимо от валутата която имате във вашата сметка, транзакциите се осъществяват в леи, на валутния курс на вашата банка. Преработването на данните на картата се извършва върху сървърите Mobilpay.ro . barber-store.bg не изисква и не съхраняваа никакви данни от вашата карта.

 

Етапи на плащане с карта:

 

За извършването на плащане с  вашата карта, трябва да изберете в сайта начин на плащане – Онлайн плащане с карта, и да натиснете „Завърши поръчката. Ще бъдете прехвърлен върху защитена страница за преработване на банкови карти.

 

Тук трябва да вкарата във формуляра номера на картата, дата на валиднпст (и двете информации ще ги намерите надписани върху вашата карта) и код CVV2/CVC2).  После натиснете „Следваща стъпка“.

 

Молим ви да попълните внимателно всички данни относно вашата карта. След завършаване на поръчката, ще получите потвърждение , както и имейл с потвърждение на детайлите на транзакцията.

 

 1. Гаранция на проудктите

 

barber-store.bg осигурява гаранция за всички продукти според  OUG 140/2021 относно продажба на продуктите и тяхната гаранция.

barber-store.bg  продава само нови продукти, тези продукти произлизат от оторизирани доставчици и производители.

Гаранциите са предложени от barber-store.bg  или от производителите или техните партньори.

 

Периода на гаранция за продуктите е 12 месеца за юридически лица и 24 месеца за физически лица, а срока за разрешаване  на дефекти е 14 работни дни.

 

 1. Гаранция на цените

 

На продуктите които се продават в този сайт, цената на закупуване по фактура ще бъде същата с тази изложена на сайта в момента на правене на поръчка.

Запазваме си правото да се сменя цената на продуктите без предварително уведомление, но поемаме отговорност че стойността на вашата поръча няма да се промени след потвърждаването по телефона от нашите оператори.

 

8.1 Доставка на поръчките

 

Доставката на поръчките се осъществява чрез фирма за куриерски услуги DPD(SPEEDY), на адреса за доставка попълнен при правенето на поръчка.

В случай че купувача не е намерен на посочения адрес при попълването на поръчата, куриерът ще се върне 2 пъти или ще се опита да се свърже с купувача. В случай че след двата опита купувача не е намерен на посочения адрес, поръчката ще бъде анулирана и настоящия договор ще се счита за анулиран.

В случай че колета има следи от повреди или опаквата е скъсана ви молим да откажете поръчката и да се свържете с отдел връзка с клиента изпращайки имейл към : [email protected]

 

В случай че продуктът не е в наличност или е с фабрични дефекти, ще ви уведомим по телефона или по имейл.

 

8.2 Цена на транспорта

 

Цената на транспорта е 16 лева, навсякъде в България. При поръчка над 400 лв, транспорта е безплатен.

 

8.3 Време за доставка

 

Вашата поръчка ще бъде обработена и доставена в най-кратък срок. Времето за доставка е 3 работни дни от потвърждаване на поръчката. В случай че в сайта се регистрират много поръчки или покраи празници, Black Friday си запазваме правото да увеличим периоада за доставка с до 3 работни дни.

 

8.4 Работно време за доставка

 

Изпращането на доставките се извършва от Понеделник до Петък, в работно време от 09:00-17:00. Преди извършване на доставката, ще бъдете уведомен по телефона от някои от куриерите за потвърждаване на адреса на доставка.

 

Ако през това време не сте на адреса за доставка, можете да поискате доставката да се извърши на друг адрес или да уточните часови интервал в който ще бъдете на адреса който се посочили при правенето на поръчка..

 

9.1 Връщане на поръчките

 

Продуктите които првишават легалния срок за връщане от 14 календарни дни, НЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗА ВРЪЩАНЕ.

Съгласно т.. 9 алин.. (1), съотношение. 16 буква. e) от Наредба в Румъния 34/2014 за правата на потребителите както и промени и попълване на нормативни документи, не могат да бъдат върнати от здравна гледна точка и мерки за хигиена продуктите които са използвани за тази цел и са разопаковани от потребителя.

Могат да се върнат продукти само които са в същото състояние в което са били доставени и без следи за използване (ако са имали аксесоари, сте задължени да ги върнете) без накъсвания в оригинални опаковки.

Продуктите могат да бъдат върнати съгласно политиката за връщане на продуктите.

 

9.1 Право на връщане

 

Съгласно настоящето законодателство, отказването на продукти се отнася само за физически лица, юридическите лица нямат право да анулират едностранно договора, законодателството отнасяйки се само за физически лица.

 

''Потребителят има право да уведоми писмено търговеца че се отказва от купуване , без наказателни такси в срок от 14 календрни дни от получаване на продукта, от сключване на договора. Единствените разходи които са за сметка на купувача са разходите за транспорт при връщане на продуктите.

Разходите за транспорт при връщане на продукта се заплащат винаги от клиента съгласно

O.U.G 34/2014.

 

Важно! Не се приемат колети които са изпратен с наложен платеж!

 

9.2 Връщане на парите:

 

В следствие на искането за връщане, получаване на върнатия колет и изпълняването на условията за връщане, barber-store.bg ще върне във вашата предоставена банкова сметка (IBAN) предоставена във формуляра за връщанее, цялата стойност на върнатите продукти..

 

Наредба 34/2014, т. 13 (1) "Доставчика връща цялата сума която е получил от купувача, включително и в някои случаи и разходите за транспорт, без закъснение и не по-късно от 14 календарни дни от датата на която е информиран за решението за отказване от договора на потребителя, според т.. 11."

 

Наредба 34/2014, т. 14 (2) " За сметка на купувача са само директните разходи за връщане на продуктите с изключение когато доставчика не е уведомил купувача че той трябва да си поеме тези разходи.

 

 1. Рекламации

 

За всякакви рекламации, предложения или върпоси, barber-store.bg ви препоръчва да се свържете на имейл адрес: [email protected] или да попълните  формуляра в сайта.

 

 1. Форс мажорни обстоятелства

 

Фирмата  barber-store.bg не може да бъде отговорна за закъснели пратки в следните случаи:

 

 • пътни блокажи, свлачища близо до главни пътища, падане на мостове, пътни произшествия, механични проблеми които могат да изникнат по време на транспорт и др.

 

 • бури, пожар, наводнения, сняг или лед и др.

 

 • войни, революции, стачки и др.

 

 1. Онлайн решаване на спорове

 

За онлайн решаване на спорове, моля да последвате линка:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

 

 1. Ограничаване на отговорността

 

Фирмата barber-store.bg не е отговорна за точността на предоставените данни от потребителя или за грешките, закъсненията или прекъсването на данни, независимо от причините.

 

Фирмата www.barber-store.bg не е отговорна за повредите нанесени върху вашия компютър или вирсуси които могат да проникнат във вашия компютър или друго устройство, в следствие на сваляне на съдържание, достъп или изпозване на сайта.

Фирмата www.barber-store.bg не е отговорна за щети от загубени данни, в следствие на използване и незнание на представените информации в този сайт.

 

 1. Юрисдикция – Приложимо право

 

Настоящият договор е предмет на румънското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между www.barber-store.bg и клиенти ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните румънски съдилища в без това да нарушава правата на потребителите по закона за защита на потребителите съгласно чл. 18 от Регламент 1215/2012.