Crodi България

header.rewardpoints

Политика за обслужване

сервиз

В случай че гаранциите са издадени от производителя/дистрибутора, продуктите могат да бъдат занесени в сервизите посочени в сервизната книжка. Дефектния продукт може да бъде занесен директно на най-близкия сервизен център от сертификата. Сервиза ще поеме цялата отговорност по ремонт  а продукта.


Условията за издаване на гаранциите, могат да варират в зависимост от производителя и са уточнени в търговската им политика, на национално ниво.

Максималния срок за решаване е 15 календарни дни от датата в коята купувач е уведомил продавача за нередностите на продукта с приемно-предавателен протокол.

За да можете да изпратите продукт в гаранция към нашия сервиз, трябва да попълните формуляра който се намира по-долу.
Ако продуктът е с дефект и още е в гаранционен период трябва да се предаде към сервиза със следните документи;

- Гаранционен сертификат в оригинал

Копие от фактурата или касов бон

Попълнен протокол


В противен случай продуктът се поправя срещу заплащане.!

Гаранционните условия не се отнасят за повреди нанесени от клиента или в следните случаи:

  • Продуктът е поправян от неоторизиран персонал/сервиз.

Гаранционните знаци са били скъсани или сменени

Продуктът е с физически дефекти: удрян или пима следи от неадекватно използване, неподходящо токово напрежение, попаднали течности, метали във вътрешността на уреда/ и др.

При приемането на попрабен уред трябва да представите бон който е бил издаден при постъпването в сервиз.

В случай на невземането на продукта от сервиз в 60 дни и неплащанне на такса за констатация, нашата фирма счита че вие се отказвате от продукта и той остава за

SC REVER BARBER PRODUCTS SRL.

Гаранцията за поправените продукти в този сервиз е 30 дни за работа. Гаранцията на сменените части е 12 месеца за юридически лица и 24 месеца за физичеки лица.

С попълването на формуляра ви уведомяваме че всеки продукт влиза в сервиз и е необходима констатация на стойност 14 лв, която се плаща отделно. Таксата се заплаща дори и ако продуктът е поправен или не в нашия сервиз. Това е такса за констатацип.

Благодарим за разбирането.