Crodi България

header.rewardpoints

общи правила за участие в томбола

 общи правила за участие в томбола

Организатор:
 
Томболата организиран в Инстаграм е създадена и управлявана от REVER BARBER PRODUCTS SRL. 
Томболата се извършва съгласно следните условия, които са задължителни за всички участниви. Правилника е съставен и е достъпен за всички съгласно законодателството на Република България.
Място за извършване на томболата:
Томболата се организира и извършва в Инстаграм страница crodi_europa . За да участвате в тази томбола е необходимо да имате профил в  www.instagram.com.   Томболата се извършва на национално ниво, само на територията на България.
 Пeриода на томбола и назначаване на победител:

Томболата се извършва в период 22.05.2024 – 24.06.2024, (24:00 часа)

Победителят ще бъде избран на 25.06.2024, произволно с помоща на приложение от вида на Comment Picker. 

Записване в томболата:

За да участвате в томболата, следвайте всички стъпки:
  
Follow @crodi_europa 
Дай Like & Сподели (Share) публикацията. Тагни(отбележи в коментар с @) двама бръснари,  които харесваш или познаваш в коментар.
Организаторът си запазва правото да изтрива коментари с обидно съдържание или други които съдържат насилие, неадекватен език или политически нагласи. Коментарите които са написани след дата 24.06.2024г (24:00 часа) няма да се вземат под внимание.

Организаторът си запазва правото  да не одобрява записването в томболата на потребители които не спазват правилата за участие в томбола.

Организаторът си запазва правото да отстрани от страницата потребители които създават разговори несвързани с томболат и които преневбрегват условията за участие в томболата.
Организаторът считаа записването в томболата като съгласие с условипта и че всички данни на участника са истински и правилни. В случай на откритие на несъответствия на по-горните, организаторът няма да счита участието за валидно.

 

Право на участие:
 
Може да участва в тази томбола всяко физическо лице независимо от пол, националност или религия. По изключение , не могат да участват в конкурса членове на организаторрите, както и съпрузи или роднини по първа и втора линия.

 

Награда :

1 x Професионална самобръсначка Shaver Gamma Boosted  

 

По време на тази томбола нне се позволява заменянето на наградатаа чрез себестойността и в пари и/или други предмети.

Ако победителят не потвърди информацията относно награадаата и не изпрати данните за проверка и доставка в срок от 48 часа от датата на публикуване на резултатите на томболата, организаторите си запазват правото да изтеглят нов победител.

Съдебни спорове:
 
Евентуалните спорове изникнали между Организатор и участници в томболаата ще се разрешат по приятелски начин.

Организаторът не отговаря за нефункционалност на телефонните мрежи или интернет или състоянието на продуктите след доставка от куриер.

Организаторът не отговаря ако са му предоставени грешна информация.

Организаторът не
отговаря за евентуалните забави в извършването на томболата в следствие на трети лица, като доставчик на ток, собственици или телекомуникационни мрежи или други подобни.

Организаторът си запазва правото единодушно да отстрани коментар на участник ако сметне че не е подходящ и не спазва добър тон.

 
Организаторът е отговорен само за даване на премията.

Организаторът си запазва правото да изтрива публикации които влияят негативно на фирмата или записаната конкуренция дирекнто или индиректно.


Организаторът не е отговорен под никаква форма за съдържанието и за записаните потребители в тази томбола, както и за последствията които произлизат от това действие.

 

Условия на томболата:

 
Участието в тази томбола, предполага неотменимо и безусловно приемане на разпоредбите на този Регламент и задължението за тяхното спазваане.

Организаторът си запазва правото да променя разпоредбите на настоящия регламент по всяко време, доколкото това е необходимо, при условит че промените бъдат обявени.

Промените влизат в сила веднага след публикуването им онлайн.

В случай на неспазване на тази томбола, спечелените награди няма да бъдат предадени.

Контакт:
 
За повече инормации относно томболата, можете да ни пишете на:


 
e-mail : [email protected]