Crodi България

header.rewardpoints

Поверителност

 Политика за конфиденциалност

 

barber-store.bg гарантира за защита и конфиденциалност на вашите лични данни според закон  нр: 677/2001 за защита на лицата по отношение на преработване на личнитте данни и свободното движение на тези данни, с промените и следващи допълнения на Закон 506/2004 за преработване на данни с личен поризход и защита на личния живот по отношение на електронните комуникации.

 

Според Закон нр:  677/2001, се възползвате от правото на достъп до личните данни, промени, правото да прекратите преработването им, противопоставяне на преработването им и да се отпправите към юрисдикцията. Можете да упражните тези права чрез изпращането на писмено искане, подписано и датирано на адреса на  barber-store.bg

 

Всеки опит за достъп до личните данни на друг клиент, да променя съдържанието на този уеб сайт или да афектира сървъра който е свързан със сайта barber-store.bg ще бъде считано опит за кражба и ще бъде наказан съгласно настоящето законодателство.

 

Вашите лични данни са събрани, с максимална сигурност, само със цел да се регистрират и доставят направените поръчки.  . barber-store.bg  препоръчва на всички родители да информират малолетните по адкетвтен начин отностно използванеето на личните данни в момента на използване на сайта.

 

Защита на личните  - актуализиран съгласно регламента UE 2016/679 (GDPR) .(ОРЗД)

 

Обща информация

 

REVER BARBER PRODUCTS SRL с адрес на регистрация в Паунещ , Вранчя, Румъния  (Paunesti, Vrancea) е администратор при обработване на вашите данни. За въпроси или искания относно преработване на вашите данни можете да намерите по-долу:

 

Можете да се свържете с нашия отговорник за защита на личните данни във всеки момент използвайки следните начини за връзка:

 

- По имейл: [email protected]

 

Информации относно преработване на даннтие:

 

Ще преработим личните данни посредством формуляра за онлайн регистрация на клиентите и за бъдещи търговски транзакции с цел сключване и изпълняване на договора. Това преработване се основава с  т. 6 параграф, теза 1, букка Б  GDPR. .(ОРЗД)

 

Ще преработим всички лични ваши данни които са събрани чрез формуляра за онлайн регистрация и чрез правенето на поръчки в нашия сайт и по време на бъдещите търговски транзакции, с цел анализ на данните. Също така ще се свържем  с вас по  имейл, телефон.

За горепосочените цели, вашите данни ще бъдат съхранени в нашата база данни и ще бъдат добавени данни които ги събираме от публични институции като Търговския регистър. Това преработване се основава на арт. 6, параграф 1, теза 1, буква Ф, GDPR. .(ОРЗД)

 

Всички ваши лични данни събрани чрез формуляра за онлайн регистрация на клиентите и  в течение на всички бъдещи търговски транзакции могат да бъдат преработени от нас с цел да предложим информации за рекламни и маркетингови кампании. Това преработване се основата на т.. параграф 1, теза 1, буква Ф,  GDPR. .(ОРЗД)

 

Необходимо е да следим нашите законови интереси за да ви информираме за нашите оферти и услуги и да разширим връзките с клиентите. В случай че сте дали вашето предварително съгласие, ще използваме вашите лични данни,за да ви доставим нашата информация чрез имейл, телефон. Това преработване се основава на т. 6 параграф 1, теза 1, буква a) GDPR.(ОРЗД)

 

Как използваме вашите данни

 

За да достигнем целите посочени по-горе, използваме доставчици на услуги, съответно упълномощени съгласно т. 28 GDPR (ОРЗД) например, нашите доставчици за хостинг услуги, платформа и услуги за поддръжка, доставчици за куриерски услуги или нашите доставчици за услуги за изпращане на имейли, телефонни контакти или разпечатване на рекламни материали..

 

Осигуряваме чрез договорни условия, че тези доставчици на услуги преработват данните от личен произход съответно европрейското законодателство за защита на личните данни за да гарантират висока защите на данните . Не се извършват други трансфери на данни с личен произход към други получатели с изключение когато сме задължени чрез закон.

 

За повече информация за защита на международен трансфер на данни или тяхното копиратне ви молим да се свържете с нашия отггворник за защита на личните данни чрез имейл на адрес:

[email protected].

 

Задължително/Благотворително предоставяне на данните и колко време се пазят

 

Доставянето на следните данни е необходимо за да можем да сключим договор с Вас и да преработим регистрацоия на клиента: Името на клиента ( името на вашата фирма) , юридическа форма, адрес за фактриа,телефонен номер на фирмата,ЕИК НОМЕР, име на собсттвеника. Доказателство за регистрация на вашата фирма.

 

Останалите  данни събрани в процеса на регистрация на клиентите са доставени от вас благотворително. Не сте задължен да ни предоставяте тези данни, а тези данни не са законово искане за да се сключи договор. Ако ни доставите тези лични данни, това няма да има последствия върху вас.

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани до момента на приключване отношението с клиента, с изключение на случаите когато сме задължени да съхраним вашите данни за да ги представим на публичние институции, например като НАП. Съхраняването и трансфера на вашите лични данни към публичните институции с цел изпълняването на задължения се осъществява чрез т. 6 ., параграф 1, теза 1, бува c) GDPR. (ОРЗД)

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт във www.barber-store.bg. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

 

Вашите права

 

Можете да се свържете с нашия отговорнник за защите на личните данни във всеки момент  и безплатно , с едно уведомление използвайки данните за контакт посочени по-горе относно упражнявабе на вашите права съгласно GDPR.(ОРЗД) Тези права са следните:

 

  • Правото да получиш информация относно преработването на данните и копие от преработените данни (право за достъп, арт. 15, ОРЗД)

 

  • Правто да искаш поправка на неточни лични данни или допълванетoим (правото на коригиране, т. 16. GDPR(ОРЗД).

 

  • Правото да поискаш изтриване на личните данни с личен произход и в случай че данните с личен произход са направени публично , изпращането на информациите относно поискване за изтриване от други оператори (право на изтиване, т. 17 GDPR(ОРЗД).

 

  • Правото да поискаш ограничаване на преработваne на личните данни ( т. 18 GDPR) (ОРЗД)

 

  • Правото да получиш лични данни относно определен човек и да поискаш изпращането на данните към друг оператор (право на преносимост на данните, т. 20 GDPR)(ОРЗД)

 

  • Правото да се противопоставиш на преработване на данните и да приключи тяхното преработване ( право на противопоставяне, т. 21 GDPR)(ОРЗД).

 

  • Правото да оттеглиш по всяко време съгласието дадено относно преработването на ;лични данни което се основава на вашето съгласие. Оттеглянето няма да афектира законовото преработваане на данни преди оттеглянето (право на оттегляне на съгласиетп т. 7 GDPR(ОРЗД).

 

  • Правото да подадеш оплакване до институциите ако сметнеш че преработването на данните не е законово според GDPR ОРЗД (правото да подадеш оплакване до наблюдаващите институции, т. 77 GDPR ОРЗД.

 

Благодарение на въжможните промени на закона, една промяна на личните данни може да стане необходима. В този случай, ще ви информираме за такива промени. В случай в който вашите данни претърпят преработка в следствие на вашето съгласие , ще поискаме отново съгласие от ваша страна ако е необходиимо.